Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w roku szkolnym 2017/2018

 • 7:00 – 8:00 – gry i zabawy dowolne w sali świetlicowej
 • 8.00 – czytanie opowiadań, baśni, bajek –  prowadzimy akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • 8.30 – 9.30 –  rozmowy z dziećmi, zabawy integracyjne, dowolne gry i zabawy dzieci (zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie książeczek itp.)
 • 9.30 – 10.15 – zajęcia prowadzone przez wychowawców związane z tematami miesiąca (plastyczne, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne, zabawy
  z zastosowaniem dramy, tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy itp.)
 • 11.15 – 13.00 – gry i zabawy świetlicowe
 • 13.00 – 13.40 – zabawy i gry sportowe na sali, boisku szkolnym, zabawy
  i ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, relaks przy muzyce
 • 13: 40- 14:40 – odrabianie prac domowych
 • 14.40 – 15.30 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  zgodne z planem pracy, zajęcia plastyczne lub ruchowe
 • 15.30 -16.00 – cicha swobodna zabawa, czynności organizacyjno – porządkowe.

 

Każdego dnia przy sprzyjających warunkach pogodowych nauczyciele świetlicy wychodzą z dziećmi na boisko.

W godzinach przedpołudniowych, podczas długich przerw (11.30-12.00 i 12.40-13.00), wszystkie dzieci przebywające w świetlicy opuszczają sale w celu porządkowania i wietrzenia sal przez nauczycieli świetlicy.