Szkolne „Dni Profilaktyki”

W dniach 3-12 kwietnia 2017 r. w świetlicy szkolnej zorganizowano spotkania w ramach szkolnych „Dni Profilaktyki”. Temat spotkań brzmiał: „Zdrowy styl życia i szkodliwość palenia tytoniu”.

Z uczniami klas II i III przeprowadzono pogadanki na temat zdrowego stylu życia, a następnie dzieci wykonały plakaty na ten temat. W kolejnych dniach wytypowani uczniowie klas II brali udział w konkursach i quizach tematycznych, w których liczyły się precyzja oraz czas wykonywania zadań. Klasy IV-VI miały za zadanie wykonać plakaty na temat zdrowego stylu życia lub szkodliwości palenia tytoniu.

Podsumowanie szkolnych „Dni Profilaktyki” i „Dni Zdrowia” odbyło się 12 kwietnia 2017 r. Klasy, które zdobyły najwięcej punktów podczas udziału    w konkursach, odebrały nagrody w postaci artykułów papierniczych, lin do skakania, skakanek i piłek. Nagrody zostały zakupione dzięki dofinansowaniu   w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Tekst: Elżbieta Walas

Invalid Displayed Gallery